Úvodní stránka

Funkce systému

icon

Zakázky

Slouží k organizaci a řízení zakázek, včetně plánování, přidělování zdrojů, sledování postupu a správy úkolů.

icon

Projekty

Pro koordinaci a řízení projektů, zahrnující plánování, alokaci zdrojů, monitorování pokroku a správu úkolů.

icon

Workflow

Automatizace a správa pracovních postupů a procesů v aplikaci.

icon

Kalendář

Pro plánování událostí, termínů, úkolů.

icon

Správa kontaktů

Poskytuje organizaci seznamu kontaktů a komunikaci s nimi, zahrnující propojení s konkrétními zakázkami a projekty.

icon

Stavy

Možnost definice různých fází zakázek, projektů nebo dokumentů, což usnadňuje sledování pokroku a identifikaci úkolů vyžadujících pozornost.

icon

Přidělování úkolů

Uživatelé mohou snadno přidělovat úkoly ostatním členům týmu a spolupracujícím firmám.

icon

Notifikace

Automatické notifikace informují uživatele o nových úkolech, změnách stavu nebo přiblížení se termínu s plnění, což pomáhá udržet všechny členy týmu informované.

icon

Prioritizace

Možnost nastavení priorit a termínů splnění umožňuje řídit pracovní zátěž a zaměřit se na nejdůležitější úkoly.

icon

Kanban nástěnka

Poskytuje vizuální přehled o stavu jednotlivých úkolů, které umožňují snadnou organizaci a přesun úkolů mezi jednotlivými fázemi pracovního procesu.

icon

Ganttův diagram

Grafické znázornění postupu projektu časovými osami a sloupci, umožňuje vizualizaci úkolů, termínů a závislostí.

icon

Plánování rozpočtu

Pro strategické plánování a průběžné monitorování finančních toků, zahrnující odhadované budoucí příjmy a výdaje.

icon

Reporting

Generování reportů umožňuje analýzu nákladů a výnosů a poskytuje podklady pro strategické rozhodování.

icon

Import a export dat

Pro možnost přenosu dat do aplikace i z ní a pro integraci s dalšími nástroji a systémy.

icon

Faktury

Vytvářejte faktury s automatickou kontrolou platby přes bankovnictví. Notifikace po splatnosti. Snadná duplikace a opakování.

icon

Bankovní účty

Možnost monitorovat pohyb finančních prostředků na bankovních účtech.

icon

Plánované příjmy

Plánování příjmů na základě odhadů realizace zakázek či projektů.

icon

Plánování nákladů

Poskytují jasný obraz budoucích výdajů, což usnadňuje strategické plánování financí a efektivní alokaci zdrojů.

icon

Rozpočet

Správa a monitorování rozpočtu umožňuje kontrolovat výdaje a optimalizovat finanční plánování.

icon

Výkazy práce

Pomocí výkazů práce lze sledovat náklady spojené s pracovními aktivitami.

icon

Automatické importy transakcí

Automatické načítání transakcí z různých bankovnictví.

icon

Sklady a skladové objednávky

Používání funkcí skladového managementu, jako je sledování nákladů a řízení objednávek, je klíčové pro efektivní hospodaření s materiály.

icon

Analýza mimořádných plateb

Identifikace a řízení neplánovaných výdajů realizovaných mimo stanovený rozpočet.

icon

Správa měn v transakcích

Při fakturaci, platebních transakcích a dalších operacích v různých měnách je důležité zohlednit rozmanitost měn pro efektivní správu financí.

icon

Kalkulační rozpady

Funkce umožňující detailní rozklad příjmů z jedné částky na více nákladů, např. nájemné náklady za elektřinu, plyn, vodu, odpad, úklid apod.

icon

Ceníky

Strukturování a správa cenových nabídek produktů a služeb. Umožňuje efektivní řízení cen a transparentní komunikaci s klienty.

icon

SMS

Aplikace umožňuje odesílat a přijímat SMS zprávy. Uživatelé mohou vytvářet vlastní šablony pro opakované použití, což usnadňuje komunikaci.

icon

Emaily

Integrované řešení pro odesílání a příjem emailů v aplikaci s možností vytvoření šablon pro konzistentní komunikaci a sledování zpráv s klienty u konkrétní zakázky.

icon

Komentáře

Umožňuje uživatelům přidávat komentáře k úkolům a projektům v aplikaci, což zlepšuje přehlednost, usnadňuje spolupráci a umožňuje rychlejší reakce na změny, sledování diskuzí a lepší pochopení kontextu.

icon

Stavy jednotlivých kusů na skladě

Detailní informace o stavu jednotlivých kusů skladových položek, včetně jejich umístění a dostupnosti.

icon

Vratky

Funkce umožňuje spravovat vrácené zboží a evidovat vratky.

icon

Výdejky

Možnost vytvářet a evidovat výdejky zboží ze skladu, například pro interní použití nebo pro distribuci zákazníkům.

icon

Použití produktu pro zakázku

Možnost přiřadit konkrétní produkt nebo položku skladu k určité zakázce, což usnadňuje sledování spotřeby materiálu a nákladů.

icon

Naskladnění a evidence dodávek

Funkce umožňuje evidovat příjem zboží na sklad a spravovat informace o dodávkách od dodavatelů, což usnadňuje kontrolu nad skladovými zásobami a sledování dodacích termínů.

icon

Inteligentní nákupní košík

Funkce umožňuje automatické plnění nákupního košíku na základě potřeby položek na zakázkách a jejich dostupnosti na skladě, což usnadňuje správu objednávek a optimalizaci skladových zásob.

icon

Přesun zásob mezi sklady

Možnost přesouvat zboží mezi jednotlivými sklady dle potřeby, což pomáhá optimalizovat skladové zásoby a distribuci.

icon

Správa více skladů různých typů

Poskytuje možnost spravovat různé typy skladů, jako jsou hlavní sklady, pobočkové sklady nebo mezisklady, s možností nastavení specifických parametrů pro každý sklad.

icon

Evidence dodavatelů

Umožňuje uživatelům evidovat informace o dodavatelích, včetně jejich kontaktů, platebních podmínek, historie transakcí a dalších důležitých údajů.

icon

Skladové objednávky

Poskytuje možnost vytvářet a spravovat objednávky u dodavatelů přímo v aplikaci, což usnadňuje sledování stavu objednávek a komunikaci s dodavateli.

icon

Integrace s bankovními systémy

Umožňuje importovat bankovní doklady a transakce, což usnadňuje sledování plateb dodavatelům a automatizuje účetní procesy spojené s nákupy.

icon

Objednávky

Efektivní sledování a správa přijatých objednávek s důrazem na ziskovost a plánování zdrojů pro maximální efektivitu podnikání.

icon

Nabídky

Strukturované vytváření cenových nabídek s transparentní komunikací pro usnadnění obchodních transakcí.