Evidování vratek

Umožňuje přesné zaznamenávání vráceného zboží, včetně důvodů vratky, data vrácení a stavu vráceného produktu. Tím se zjednodušuje administrativa a zlepšuje sledovatelnost vratků.

Zpracování vráceného zboží

Funkce podporuje různé možnosti zpracování vráceného zboží, včetně jeho opětovného zařazení do skladu, opravy, likvidace nebo přeposlání zákazníkovi. To pomáhá maximalizovat využití zdrojů a minimalizovat ztráty.

Integrace s finančním řízením

Vratky jsou automaticky reflektovány v finančních účetních záznamech, což umožňuje přesné sledování dopadu vratek na finanční výkonnost. Funkce podporuje generování kreditních poznámek a úpravy fakturace v souladu s vráceným zbožím.

Funkce "Vratky" v AutoOffice tedy představuje důležitý nástroj pro řízení vráceného zboží, který pomáhá organizacím zefektivnit procesy související s vratkami, zlepšit finanční řízení a podporovat spokojenost a loajalitu zákazníků.