Snadné odesílání SMS

Umožňuje uživatelům rychle odesílat SMS zprávy jednotlivcům nebo skupinám příjemců přímo z uživatelského rozhraní AutoOffice, což zjednodušuje proces komunikace a šetří čas.

Přijímání SMS

Kromě odesílání mohou uživatelé také přijímat odpovědi na odeslané SMS, což umožňuje dvoucestnou komunikaci. Přijaté zprávy jsou přímo integrovány do systému, což umožňuje snadné sledování a správu komunikace.

Šablony pro opakované použití

Funkce nabízí možnost vytvářet a ukládat vlastní šablony pro často používané zprávy. Tato vlastnost značně usnadňuje proces odesílání standardizovaných nebo opakujících se zpráv, jako jsou potvrzení objednávek, upomínky na schůzky nebo marketingové kampaně.

Automatizace komunikace

Integrace s funkcemi workflow v AutoOffice umožňuje automatizovat odesílání SMS zpráv na základě specifických událostí nebo akcí, jako jsou upozornění na blížící se termíny, potvrzení registrace nebo oznámení o změnách stavu zakázek.

Funkce "SMS" v AutoOffice tedy přináší významnou přidanou hodnotu pro komunikační strategie organizací, nabízí rychlý, efektivní a flexibilní způsob, jak komunikovat s různými skupinami zainteresovaných stran. Díky možnosti automatizace, šablon a integrace s ostatními funkcemi systému AutoOffice zefektivňuje procesy a zlepšuje dosah a kvalitu interakce se zákazníky a partnery.