Vytváření a aktualizace ceníků

Umožňuje snadno vytvářet a průběžně aktualizovat ceníky, což zahrnuje možnost definovat různé cenové úrovně, slevy nebo speciální nabídky pro různé skupiny zákazníků.

Přizpůsobitelné cenové struktury

Nabízí flexibilitu v definování cenových struktur pro různé typy produktů nebo služeb, což umožňuje organizacím lépe reagovat na tržní podmínky a potřeby zákazníků.

Integrace s fakturací a prodejem

Cenové informace z ceníků jsou automaticky integrovány s fakturačními a prodejními moduly, což zajišťuje konzistenci cenových údajů napříč celým prodejním procesem.

Transparentní komunikace s klienty

Umožňuje jednoduché sdílení ceníků s klienty, což podporuje transparentnost a může pomoci posílit důvěru a vztahy se zákazníky.

Podpora strategického cenového rozhodování

Detailní přehledy cenových nabídek a možnost sledovat reakce trhu na cenové změny podporují strategické rozhodování v oblasti cenové politiky.

Funkce "Ceníky" v AutoOffice tak poskytuje organizacím mocný nástroj pro správu a optimalizaci cenové politiky, což napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost a zlepšovat vztahy s klienty díky transparentní a efektivně řízené cenové komunikaci.