Plánování a přidělování zdrojů

AutoOffice umožňuje detailní plánování zakázek s důrazem na optimální využití dostupných zdrojů. Díky integraci s kalendářem a nástroji pro plánování mohou manažeři efektivně rozdělovat úkoly a zdroje, což zabraňuje přetížení zaměstnanců a minimalizuje nevyužití materiálů a zařízení.

Sledování postupu a správa úkolů

Funkce sledování umožňuje uživatelům v reálném čase monitorovat pokrok jednotlivých úkolů a zakázek. Systém podporuje přiřazování úkolů, nastavování termínů a priorit, což zajišťuje, že projekty postupují podle plánu a jsou dokončeny včas.

Automatizace pracovních procesů

Automatizace rutinních úkolů, jako je generování faktur, sledování plateb a sestavování smluv, šetří čas a snižuje riziko lidských chyb. AutoOffice usnadňuje správu dokumentů a zefektivňuje administrativní procesy spojené se zakázkami.

Integrace s dalšími funkcemi

Funkce zakázek je úzce propojena s dalšími moduly systému, včetně správy kontaktů a reportingu. Tato integrace poskytuje komplexní přehled o zakázkách a zlepšuje spolupráci mezi různými odděleními.

Flexibilní reporting a analýzy

Pokročilé nástroje pro reporting a analýzu umožňují uživatelům vytvářet přehledy o výkonnosti zakázek, finanční situaci a produktivitě týmu. Tyto informace jsou klíčové pro strategické rozhodování a plánování budoucího směřování firmy.

Správa Poptávek, Nabídek, Objednávek, Faktur a Dodacích listů

AutoOffice zahrnuje komplexní správu všech typů obchodních dokumentů souvisejících se zakázkami, včetně poptávek, nabídek, objednávek, faktur a dodacích listů, jak přijatých, tak vydaných. Systém umožňuje rychlou tvorbu, evidenci a sledování těchto dokumentů, což zajišťuje plynulý průběh obchodních transakcí a zvyšuje transparentnost finančních toků.

Zvýšená efektivita a koordinace

Díky centralizaci informací a automatizaci procesů AutoOffice značně zvyšuje efektivitu práce. Snadná koordinace mezi týmy a jasně definované pracovní postupy eliminují zbytečné zdržení a zvyšují produktivitu.

Zlepšená komunikace s klienty

Systém CRM integrovaný do funkce zakázek podporuje aktivní a cílenou komunikaci s klienty. Právní kancelář může lépe reagovat na potřeby klientů a zvyšovat jejich spokojenost díky personalizovanému přístupu a promptnímu řešení jejich požadavků.

Automatické parování emailů k zakázkám

Jednou z klíčových funkcionalit, která odlišuje AutoOffice od ostatních systémů pro správu zakázek, je schopnost automatického parování příchozích a odchozích emailů přímo k relevantním zakázkám. Tato vlastnost značně usnadňuje organizaci komunikace a zajišťuje, že veškerá korespondence je systematicky archivována a snadno dostupná v kontextu příslušné zakázky.

AutoOffice přináší robustní řešení pro správu zakázek, které zahrnuje vše od počátečních poptávek až po finální fakturaci. Toto řešení nejen zjednodušuje a zefektivňuje interní procesy, ale také zvyšuje spokojenost klientů a podporuje růst firmy.