Úvodní stránka

Bankovní účty

Přehled o transakcích

Umožňuje uživatelům získat kompletní přehled o všech příchozích a odchozích transakcích na propojených bankovních účtech. Každá transakce je zaznamenána s relevantními detaily, včetně data, částky, popisu a případně protistrany.

Automatizované sledování

Díky možnosti propojení s bankovními účty může AutoOffice automaticky načítat transakce, což eliminuje potřebu manuálního zadávání a zvyšuje přesnost finančních záznamů.

Kategorizace transakcí

Uživatelé mohou transakce kategorizovat podle typu příjmů nebo výdajů, což usnadňuje analýzu finančního toku a identifikaci trendů ve výdajích nebo příjmech.

Integrace s fakturací

Transakce na bankovních účtech lze snadno propojit s relevantními fakturami nebo účetními záznamy v AutoOffice, což umožňuje rychlou kontrolu platby faktur a efektivní správu pohledávek a závazků.

Upozornění na neobvyklé transakce

Systém může upozornit uživatele na neobvyklé nebo neočekávané transakce, což pomáhá předcházet finančním nesrovnalostem a potenciálním problémům s cash flow.

Funkce "Bankovní účty" v AutoOffice tedy přináší organizacím cenný přehled o jejich finančních prostředcích, usnadňuje správu cash flow a podporuje přesné finanční plánování. Integrace s bankovními účty a automatizované sledování transakcí zvyšuje efektivitu finančních procesů a umožňuje organizacím udržet pevnou kontrolu nad svými finančními zdroji.