Úvodní stránka

Správa měn v transakcích

Převody měn

Umožňuje automatické převody mezi různými měnami na základě aktuálních směnných kurzů. Tím se zajišťuje, že všechny transakce jsou správně převedeny a zaznamenány v účetnictví organizace.

Aktualizace směnných kurzů

Funkce podporuje pravidelnou aktualizaci směnných kurzů, což umožňuje organizacím používat nejaktuálnější hodnoty pro své finanční transakce a minimalizovat rizika spojená s kurzovými výkyvy.

Fakturace v různých měnách

Umožňuje vystavování faktur v měně preferované klientem nebo ve měně, ve které byla transakce uskutečněna. To zvyšuje flexibilitu při mezinárodním obchodování a zlepšuje vztahy s klienty.

Funkce Správa měn v transakcích tedy poskytuje organizacím nástroje potřebné k efektivnímu řízení finančních operací v mezinárodním měřítku. Díky této funkcionalitě mohou firmy efektivně spravovat svoje mezinárodní finanční transakce, optimalizovat finanční plánování a minimalizovat rizika spojená s kurzovými výkyvy.