Vytváření faktur

Umožňuje rychlé generování faktur s předdefinovanými šablonami, které lze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám a požadavkům. Uživatelé mohou zadat všechny relevantní údaje, včetně položek, cen, DPH a dalších informací přímo v systému.

Automatická kontrola platby přes bankovnictví

AutoOffice umožňuje propojení s bankovními účty a automaticky sleduje platby příchozí na základě vystavených faktur. Tato funkce minimalizuje administrativní práci spojenou s manuálním ověřováním plateb a zvyšuje přesnost finančního přehledu.

Notifikace po splatnosti

Systém automaticky generuje upozornění pro uživatele a klienty v případě, že faktura dosáhne své splatnosti a stále není uhrazena. To pomáhá urychlit inkasní proces a zlepšuje cash flow organizace.

Snadná duplikace a opakování

Pro opakované fakturační cykly nebo podobné transakce nabízí AutoOffice možnost snadné duplikace stávajících faktur, což šetří čas a zjednodušuje proces fakturace pro pravidelné služby nebo produkty.

Přehled o fakturách

Uživatelé mají k dispozici detailní přehled všech vystavených, odeslaných a zaplacených faktur. To umožňuje lepší sledování finančních toků, efektivnější správu pohledávek a rychlou reakci na jakékoli nesrovnalosti.

Funkce 'Faktury' v AutoOffice tak představuje nezbytný nástroj pro každou organizaci, která hledá způsob, jak zefektivnit fakturační procesy, zlepšit sledování plateb a maximalizovat svoje cash flow. Automatizace a integrace s bankovnictvím zajišťuje vysokou přesnost a minimalizuje časovou náročnost správy faktur, což umožňuje organizacím soustředit se na své klíčové obchodní aktivity.