Úvodní stránka

Evidence dodavatelů

Detailní evidence dodavatelů

Umožňuje uživatelům vytvářet rozsáhlé profily dodavatelů, které obsahují informace jako jsou kontaktní údaje, platební a dodací podmínky, hodnocení spolehlivosti a historie spolupráce. Tím se zvyšuje přehlednost a usnadňuje vyhodnocování a výběr dodavatelů.

Přístup k dodavatelským katalogům

Integrace s katalogy dodavatelů umožňuje snadný přístup k aktuálním nabídkám, cenám a produktovým specifikacím, což zjednodušuje proces výběru a objednávání zboží.

Sledování transakcí a výkonnosti

Funkce podporuje evidenci a analýzu všech transakcí s dodavateli, včetně objednávek, dodávek a platb, což umožňuje sledovat výkonnost dodavatelů a efektivitu spolupráce.

Optimalizace nákupního procesu

Centralizované řízení informací o dodavatelích a jejich katalogů pomáhá optimalizovat nákupní procesy, zlepšit podmínky nákupu a snížit náklady spojené s nákupem materiálů a služeb.

Podpora strategických rozhodnutí

Shromažďování a analýza dat o dodavatelích podporuje strategické rozhodování v oblasti nákupu a dodavatelského řetězce, včetně výběru dodavatelů, vyjednávání smluv a řízení rizik.

Zlepšení vztahů s dodavateli

Systém umožňuje efektivní komunikaci a spolupráci s dodavateli, což přispívá k budování pevných a vzájemně výhodných obchodních vztahů.

Funkce "Správa dodavatelů a jejich katalogů" v AutoOffice poskytuje organizacím komplexní řešení pro správu dodavatelského řetězce, od evidování dodavatelů přes přístup k jejich produktovým nabídkám až po sledování a hodnocení jejich výkonnosti. Tato funkcionalita je klíčová pro efektivní správu nákupů a optimalizaci dodavatelského řetězce.