icon

Zakázky

Slouží k organizaci a řízení zakázek, včetně plánování, přidělování zdrojů, sledování postupu a správy úkolů.

icon

Projekty

Pro koordinaci a řízení projektů, zahrnující plánování, alokaci zdrojů, monitorování pokroku a správu úkolů.

icon

Přidělování úkolů

Uživatelé mohou snadno přidělovat úkoly ostatním členům týmu a spolupracujícím firmám.

icon

Reporting

Generování reportů umožňuje analýzu nákladů a výnosů a poskytuje podklady pro strategické rozhodování.

icon

Faktury

Vytvářejte faktury s automatickou kontrolou platby přes bankovnictví. Notifikace po splatnosti. Snadná duplikace a opakování.

icon

Bankovní účty

Možnost monitorovat pohyb finančních prostředků na bankovních účtech.

icon

Plánované příjmy

Plánování příjmů na základě odhadů realizace zakázek či projektů.

icon

Plánování nákladů

Poskytují jasný obraz budoucích výdajů, což usnadňuje strategické plánování financí a efektivní alokaci zdrojů.

icon

Rozpočet

Správa a monitorování rozpočtu umožňuje kontrolovat výdaje a optimalizovat finanční plánování.

icon

Výkazy práce

Pomocí výkazů práce lze sledovat náklady spojené s pracovními aktivitami.

icon

Automatické importy transakcí

Automatické načítání transakcí z různých bankovnictví.

icon

Sklady a skladové objednávky

Používání funkcí skladového managementu, jako je sledování nákladů a řízení objednávek, je klíčové pro efektivní hospodaření s materiály.

icon

Analýza mimořádných plateb

Identifikace a řízení neplánovaných výdajů realizovaných mimo stanovený rozpočet.

icon

Správa měn v transakcích

Při fakturaci, platebních transakcích a dalších operacích v různých měnách je důležité zohlednit rozmanitost měn pro efektivní správu financí.

icon

Kalkulační rozpady

Funkce umožňující detailní rozklad příjmů z jedné částky na více nákladů, např. nájemné náklady za elektřinu, plyn, vodu, odpad, úklid apod.

icon

Ceníky

Strukturování a správa cenových nabídek produktů a služeb. Umožňuje efektivní řízení cen a transparentní komunikaci s klienty.