Funkce systému  

Rozpočet, cashflow  

Výpis z účtu

Propojte svůj účet s bankovnictvím. Díky tomu budete mít okamžitý přehled o Vašich pohybech na všech účtech.

Jaké výhody přináší výpis z účtu v AutoOffice?

 • Automatická kontrola uhrazení faktur pomocí párování plateb dle variabilního symbolu.
 • Nahrávání přijatých dokladů k platbám s možností exportu pro účetní.
 • Párování plateb na zakázky a projekty.
 • Přehledné grafy, součty a průměry.
 • Sledování zůstatků na jednotlivých účtech.
 • Export výpisu do PDF.

Rozpočet

Potřebujete mít přehled o očekávaných příjmech a výdajích? Není problém! Díky našemu rozpočtu budete mít finance pod kontrolou!

Pomocí spárování s bankovními účty dojde k automatickému přidávání neočekávaných příjmů a výdajů do rozpočtu, včetně párování na již existující, očekávané záznamy.

Ke každému záznamu můžete nahrát libovolnou přílohu, nastavit opakování, kategorii, nebo jej odložit či seskupit do skupin.

V rozpočtu máte možnost plánovat mimo výdajů i příjmy. Vybírat můžete z 5 úrovní pravděpodobnosti zadaného příjmu - Přijaté, Vyfakturované, Jisté, Očekávané, Výhledové.

Očekávané příjmy a výdaje se vytvářejí automaticky, a to tehdy, když vytvoříte zakázku, nebo fakturu. Přijaté platby se na faktury napárují pomocí variabilního symbolu. Odchozí platby se k očekávané platbě přiřadí pomocí částky a data realizace.

Přehledy cashflow

K čemu by byl rozpočet bez sledování cashflow? Přímo v rozpočtu naleznete součty příjmů a výdajů. Ty jsou rozdělené dle pravděpodobnosti realizace a Vašich kategorií.

Vedle rozpočtu naleznete i samostatnou stránku věnovanou grafům, které jsou vykreslovány na základě očekávaných a neočekávaných příjmů a výdajů.

Zde naleznete:

 • Kumulativní příjmy, příjmy a výdaje za měsíc - zobrazuje vývoj příjmů pro každou úroveň pravděpodovnosti na všech účtech ponížené o plánované i realizované výdaje.
 • Tabulka příjmy a výdaje - Vypisuje po jednotlivých dnech realizované a plánované výdaje a přijaté platby. Dále vývoj zůstatku při realizaci všech výdajů za použití již přijatých plateb.
 • Výdaje dle kategorií - Koláčový graf výdajů dle jejich kategorií.
 • Stav financí - Tabulka zobrazující po jednotlivých dnech kompletní vývoj financí ve Vaší firmě.
 • Příjmy a výdaje za rok - Příjmy, výdaje a kumulativní součet za posledních 12 měsíců.

Doklady plateb

Další užitečnou funkcí, zejména pro účetní, je nahrávání přijatých dokladů. Ty lze buď opsat ručně, nebo nahrát jako PDF soubor či obrázek. Doklady lze napárovat k výdaji z výpisu z účtu pohodlně metodou drag & drop.

K příjmům lze navíc i vytvořit PDF potvrzení o přijetí platby.

A aby bylo nahrávání přijatých dokladů co možná nejintuitivnější, vytvořili jsme mobilní aplikaci, pomocí které je můžete jednoduše vyfotit a nahrát do AutoOffice.

Příjmy a výdaje zakázek a projektů

Platby lze přiřadit k zakázám a projektům. Pomocí toho uvidíte součet příjmů a výdajů, včetně procentuálního vyjádření z odhadované částky.
Nechybí ani celková výdělečnost.

Propojení s bankou

Aby bylo možné načítat historii plateb, využíváme propojení s internetovými bankovnictvími pomocí jejich API, nebo načítám notifikačních emailových zpráv.