AutoOffice - zakázky
Funkce systému  

Zakázky a doklady  

Zakázky

Základním stavebním kamenem v AutoOffice je zakázka. Každý doklad, jež vystavíte, musí pod pod některou spadat.

Zakázky lze pohodlně spravovat během vytváření a editace dokladu. Obsahují základní údaje, mezi které patří:

  • stav a název zakázky
  • datum vytvoření
  • odhadovaná cena
  • předpokládaný termín realizace
  • poznámky a tagy
  • přílohy
Rovněž lze přiřazovat úkoly, příjmy, výdaje, výkazy, ale i například komentáře.

Typy zakázek

AutoOffice nabízí funkci "Typy zakázek", pomocí které můžete definovat vlastní údaje pro lepší specifikaci zakázky.

Údaje se vyplňují při vytváření dokladů. Mohou být povinné i nepovinné, a to od libovolného dokladu. Nechybí ani volba uživatelských oprávnění a možnost údaje zobrazit též v PDF dokladů.

Kalkulace nákladů

V průběhu zakázky máte možnost spočítat cenové kalkulace. Konkrétně kalkulaci cenové nabídky při vytváření nabídky a kalkulaci skutečných nákladů během objednávky.

Do kalkulací lze přenášet položky z ceníků s výběrem dodavatele produktu a jeho ceny. Následně je lze pohodlně přenést do položek finálního nabídky či objednávky. Nechybí ani možnost vytvořit úkol pro jednotlivé položky.

Příjmy a výdaje

Na zakázky lze párovat příjmy a výdaje z výpisu z účtu, který se automaticky synchronizuje s internetovým bankovnictvím. Příjmy a výdaje lze taktéž vytvářet ručně.

Zakázky jsou navíc propojené s rozpočtem, kdy v okamžiku jejího vytvoření dojde k automatickému založení očekávaného příjmu v rozpočtu.

Úkoly a výkazy

Novinkou jsou pokročilé úkoly a výkazy, jež lze, obdobně jako příjmy a výdaje, párovat na zakázky. Na základě stavu úkolů a jejich termínů lze pro každou zakázku vykreslit ganttův diagram.

Více úkolech zde

Kalkulační rozpady faktur

Potřebujete filtrovat celkové uhrazené zálohy z různých faktur? K tomu slouží novinka v podobě kalkulačních rozpadů.

Zvolíte-li při vystavování faktury možnost "Rozpad ceny po uhrazení", pak se ve chvíli uhrazení faktury automaticky vytvoří interní rozpady uhrazené částky. Co položka dokladu, to jeden interní příjem.

Doklady zakázky

AutoOffice je expert na doklady. Jejich vystavení je jednoduché a rychlé.
Samozřejmostí je výběr šablon a export PDF i XML pro importování faktur do účetních programů.

Položky dokladů lze pohodlně přenášet z jednoho dokladu do druhého, ale i z ceníku pomocí našeptávače.

A co všechno za doklady lze k zakázce vytvořit?