AutoOffice - workflow
Funkce systému  

Workflow BETA - služba je dostupná na vyžádání  

O workflow

Workflow je nový nástroj, kterým si zautomatizujete Vaše pracovní postupy. Pomocí deseti typů bloků s řadou funkcí můžete poskládat vlastní workflow, které bude pracovat doslova za Vás.

A co všechno workflow umí?

 • Editování a vytváření dokladů, projektů, úkolů a dalších.
 • Odesílání emailů včetně vzorů a proměnných.
 • Načítání dat z emailové schránky.
 • Provedení účetní uzávěrky, plus její export.
 • Emailové formuláře pro sběr dat.
 • Načítání externích dat pomocí API callu.
 • Stažení souboru z externí adresy.

A mnoho dalších logických a pomocných funkcí.

Bloky

Workflow se skládá z bloků, které se vzájemně propojují pomocí spojnic - ty určují sled pořadí, jež se bude vykonávat.

Existuje několik typů bloků, kde každý má vlastní nastavení akce, jež se vykoná. Ať už se jedná o editaci dokladu, nebo odeslání emailu.

Funkční bloky:

 • Operace - Základní blok vykonávájící širokou škálu funkcí, např editace dokladů a pod.
 • Ruční vstup - Funkce, která pozastaví workflow do doby, než bude zadán požadovaný údaj. A to i klidně pomocí emailového formuláře.
 • Ruční rozhodnutí - Neboli přepínač. Ten čeká na uživatelské rozhodnutí, která větev workflow má pokračovat.
 • Vnořené workflow - Aktivuje jiné workflow.

Spojnice mezi bloky mohou být jak povinné, tak nepovinné. Pomocí toho lze předem rozhodnout, které bloky se mají spustit, pokud obsahují více vstupů. Například když některý neproběhne díky podmíněnému větvení.

Logické a pomocné bloky

Pro maximální volnost obsahuje workflow logické a pomocné bloky.

Mezi ty se řadí:

 • Podmínky - Obsahují dva výstupy - pro pravdu a nepravdu. Sestavovat lze pokročilé podmínky porovnávající údaje, nebo vyhledávání objektu pomocí pokročilého vyhledávání. Dále kontrola emailové schránky či stavu proměnné.
 • Cyklus - Opakovaně spouští bloky dle zadaného počtu iterací. Iterovat lze i nad polem, nebo vždy ve stanovený čas.
 • Pomocné funkce - Například matematické operace, editace proměnné, operace nad polem či zpracování souboru.
 • Spánek - Pozastavení workflow na určitou dobu.
 • Start a konec workflow
 • Poznámka, uzel

Proměnné

Do proměnných můžete ukládat hodnoty, se kterými se bude v průběhu vykonávání workflow pracovat.

Přidávat lze proměnné pro textové, číselné a pravdivostní hodnoty. Ale i datum, soubor, nebo objekt (např. doklad).
Rovněž nechybí ani proměnné typu pole.

Data lze definovat během vytváření workflow - pak se jedná o statnické proměnné.
Opakem jsou dynamické - které se naplní až v průběhu vykonávání workflow.