Případové studie

Zefektivnění výroby a montáže pergol

Výzvy

Před zavedením AutoOffice a mobilní fotodokumentace firma čelila několika klíčovým výzvám: - Složitá koordinace mezi designem, výrobou a montážními týmy. - Nedostatečná správa zakázek a komunikace se zákazníky. - Neefektivní sledování a správa zásob materiálu. - Výzvy v plánování a sledování pokroku projektů. - Omezené možnosti pro vizuální dokumentaci a sdílení stavu projektů s klienty.

Implementace

S cílem řešit tyto výzvy, firma implementovala AutoOffice, systém, který nabízí integraci CRM a ERP funkcionalit, společně s mobilní aplikací pro fotodokumentaci, která umožňuje týmům snadno pořizovat a sdílet fotografie přímo přiřazené k jednotlivým zakázkám.

Funkce

CRM a správa zakázek: Umožnilo lepší sledování a správu individuálních zákaznických projektů od prvního kontaktu až po montáž, včetně vizuální dokumentace. Mobilní aplikace pro fotodokumentaci: Přímé přiřazování fotografií k zakázkám přes mobilní zařízení, což zjednodušuje dokumentaci a poskytuje jasný vizuální přehled o pokroku a kvalitě práce. Plánování výroby a montáže: Efektivní koordinace mezi týmy a lepší plánování zdrojů díky integraci kalendáře a plánovacích nástrojů. Správa zásob a materiálů: Automatizované sledování zásob umožňuje přesnější plánování nákupu materiálu a minimalizaci odpadu. Analýza a reporting: Rozsáhlé možnosti analýz a reportů pro hodnocení efektivity procesů, sledování nákladů a analýzu spokojenosti zákazníků.

Výsledky

Zvýšení efektivity a transparentnosti procesů: Integrace fotodokumentace s AutoOffice umožnila rychlejší a transparentnější komunikaci mezi týmy a s klienty. Zlepšení zákaznického servisu: Zákazníci ocenili možnost sledovat pokrok své zakázky prostřednictvím vizuální dokumentace, což vedlo k vyšší spokojenosti a důvěře. Snížení nákladů a zvýšení produktivity: Efektivnější správa materiálů a zjednodušená dokumentace snížily náklady a umožnily týmům rychleji a efektivněji dokončovat projekty. Lepší koordinace a plánování projektů: Plynulejší plánování a koordinace mezi designem, výrobou a montáží zlepšily celkovou efektivitu firmy. Strategické rozhodování na základě dat: Přístup k detailním datům a fotodokumentaci umožnil lepší strategické plánování a alokaci zdrojů.

Závěr

Implementace AutoOffice společně s mobilní aplikací pro fotodokumentaci umožnila firmě specializující se na výrobu a montáž venkovních pergol na míru nejen překonat operativní výzvy, ale také poskytovat vynikající služby zákazníkům a zlepšit interní komunikaci. Tyto technologie transformovaly způsob, jakým firma spravuje své projekty, a poskytly jí konkurenční výhodu v odvětví.