Případové studie

Inovace v autoservisu

Výzvy

Autoservis se potýkal s několika klíčovými výzvami: - Složitá a časově náročná komunikace s pojistovnami. - Potřeba integrace služeb s leasingovými společnostmi. - Administrativní zátěž spojená s evidencí zakázek a správou zákaznických dat. - Zdlouhavé procesy objednávání náhradních dílů a správa skladu. - Omezené možnosti sledování stavu oprav pro zákazníky.

Implementace

AutoOffice byl zvolen pro jeho schopnost řešit specifické potřeby autoservisu, včetně komunikace s externími partnery, správy zakázek, skladových zásob a zákaznického servisu.

Funkce

Automatizovaná komunikace s pojistovnami a leasingovými společnostmi: Integrace AutoOffice umožnila plynulou výměnu dat a dokumentů, zrychlující proces schvalování a fakturace. Správa zakázek a skladu: Efektivní evidování zakázek a automatizované sledování zásob umožnily rychlejší objednávky a snížení chyb. Online portál pro zákazníky: Možnost pro zákazníky sledovat stav oprav a komunikovat se servisem online zvýšila spokojenost a transparentnost služeb. CRM systém pro správu zákaznických vztahů: Centralizovaná databáze zákazníků a historie oprav pomohla poskytovat personalizovaný servis a podporovat věrnost zákazníků. Reporting a analýzy: Pokročilé nástroje pro analýzu a reporting poskytovaly důležité informace pro strategické rozhodování a optimalizaci operací.

Výsledky

Zefektivnění procesů: Zjednodušená komunikace s pojistovnami a integrace s leasingovými společnostmi snížily čas potřebný k vyřízení jednotlivých zakázek. Zvýšená produktivita: Automatizace administrativních úkolů a efektivnější správa skladu umožnily servisu zpracovávat více zakázek v kratším čase. Lepší zákaznický servis: Online sledování oprav a zlepšená komunikace zvýšily spokojenost a loajalitu zákazníků. Strategické rozhodování: Díky lepšímu přehledu o operacích a tržních trendech mohl servis lépe plánovat a reagovat na změny v odvětví. Konkurenceschopnost: Integrace služeb a zvýšená efektivita operací posílily postavení servisu na trhu a umožnily mu nabízet konkurenční ceny a služby.

Závěr

Implementace AutoOffice umožnila autoservisu specializovanému na výměnu autoskel nejen překonat operativní výzvy, ale také poskytovat vynikající služby zákazníkům, efektivně komunikovat s pojistovnami a integraci s leasingovými společnostmi. Tato případová studie ukazuje, jak může pokročilý systém CRM a ERP pomoci specializovaným servisům zvýšit jejich výkonnost, zákaznickou spokojenost a konkurenceschopnost na trhu.