Zakázky

Základním stavebním kamenem v AutoOffice je zakázka. Každý doklad, jež vystavíte, musí pod pod některou spadat.

Zakázky lze pohodlně spravovat během vytváření a editace dokladu. Obsahují základní údaje, mezi které patří:

  • stav a název zakázky
  • datum vytvoření
  • odhadovaná cena
  • předpokládaný termín realizace
  • poznámky a tagy
  • přílohy
Rovněž lze přiřazovat úkoly, příjmy, výdaje, výkazy, ale i například komentáře.

Typy zakázek

AutoOffice nabízí funkci "Typy zakázek", pomocí které můžete definovat vlastní údaje pro lepší specifikaci zakázky.

Údaje se vyplňují při vytváření dokladů. Mohou být povinné i nepovinné, a to od libovolného dokladu. Nechybí ani volba uživatelských oprávnění a možnost údaje zobrazit též v PDF dokladů.

Kalkulace

V průběhu zakázky máte možnost spočítat cenové kalkulace. Konkrétně kalkulaci cenové nabídky při vytváření nabídky a kalkulaci skutečných nákladů během objednávky.

Do kalkulací lze přenášet položky z ceníků s výběrem dodavatele produktu a jeho ceny. Následně je lze pohodlně přenést do položek finálního nabídky či objednávky. Nechybí ani možnost vytvořit úkol pro jednotlivé položky.

Příjmy a výdaje

Na zakázky lze párovat příjmy a výdaje z výpisu z účtu, který se automaticky synchronizuje s internetovým bankovnictvím. Příjmy a výdaje lze taktéž vytvářet ručně.

Zakázky jsou navíc propojené s rozpočtem, kdy v okamžiku jejího vytvoření dojde k automatickému založení očekávaného příjmu v rozpočtu.

Úkoly a výkazy

Novinkou jsou pokročilé úkoly a výkazy, jež lze, obdobně jako příjmy a výdaje, párovat na zakázky. Na základě stavu úkolů a jejich termínů lze pro každou zakázku vykreslit ganttův diagram.

Více úkolech zde

Doklady zakázky

AutoOffice je expert na doklady. Jejich vystavení je jednoduché a rychlé.
Samozřejmostí je výběr šablon a export PDF i XML pro importování faktur do účetních programů.

Položky dokladů lze pohodlně přenášet z jednoho dokladu do druhého, ale i z ceníku pomocí našeptávače.

A co všechno za doklady lze k zakázce vytvořit?