Projekty

Že je problém sladit celý tým, aby každý věděl, co má dělat? To u nás neplatí!
Přinášíme Vám novou správu nad Vašimi projekty.

Vytvoříte-li v AutoOffice projekt, získáte prostor pro zakázky, úkoly, výkazy, příjmy a výdaje na jednom místě.

K projektu přiřazujte úkoly a sledujte jejich stav pomocí kanban nástěnky. Nebo si zobrazte ganttův diagram, zda stíháte všechny stanovené termíny.

Každý projekt má základní údaje, mezi které patří:

  • stav, progress a priorita
  • název a typ projektu
  • podrobný popis
  • očekávaný začátek, konec a termín plnění
Nechybí ani součty příjmů a výdajů, celková výdělečnost a komentáře.

Úkoly

Mějte správu nad vlastními úkoly, nebo nad úkoly celého Vašeho týmu.

Použít k tomu můžete přehledy s filtrováním, nebo pohodlnou kanban nástěnků, kterou si díky funkce drag & drop zamilujete.

Úkoly lze přiřazovat k libovolným dokladů, zakázkám, projektům, ale dokonce i položkám kalkulace. Nechybí ani odhadovaný cena, příjmy a výdaje.

A jak nejlépe ohlídat všechny termíny? Automaticky! AutoOffice Vám odešle email s upozorněním 24 hodin před vypršením termínu splnění.

Vykazování

Pro evidenci pracovní doby strávené nad jednotlivými zakázkami, projekty, nebo úkoly využijte naše vykazování.

Stavy vám pomohou ohlídat, které již jsou schválené, uhrazené, nebo zamítnuté. Samozřejmostí je nastavení účtování - podle hodinové sazby, nebo fixní částky.

Výkazy lze též exportovat do PDF či CSV, a to na základě filtrování v jejich přehledu.